Friskolereformen varande

Friskolereformen infördes 1992 av den borgliga regeringen med Carl Bildt i spetsen. Den innebär att fler aktörer än enbart kommunerna ska kunna bedriva skolverksamhet. Samtidigt instiftades det fria skolvalet, vilket innebär att elever har rätt att själva välja vilken skola de vill gå på. En mycket bra och effektiv reform som ökar valmöjligheten och friheten.

Idag, med den nya regeringen på plats, så finns det risk för att den här reformen kommer att påverkas negativt, och inte minst för att vänsterpartiet får vara med i regeringens budgetarbete. Vänsterpartiet gick på val på att privata aktörer inom välfärden inte längre ska få finnas, och det är en dödsstöt på många sätt och vis för seriösa företagare runt om i landet. Det är ledsamt, för en sådan reform som har betytt så mycket för lärare, elever och föräldrar riskerar att lösas upp med en verklighetsfrånvänd regering. Med den nya regeringen blir därför framtiden för valfriheten hotad, och det är en trend som inte kommer gynna det här landet, snarare bara låsa upp befolkningen i ett och samma alternativ.

Är företagaren ond?

Många gånger utmålas företagaren som en ond människa som enbart är ute efter att tjäna pengar, till vilket pris det än må vara. Att det sker inom välfärden, med skola och sjukvård, är en extra jobbig nagel i ögat för många, speciellt eftersom att man har vant sig vid att samhället går till på ett visst sätt. Jag säger inte att det inte finns de aktörer som är inne i branschen av fel anledningar, för bevisligen finns de människorna. Det jag vill framhäva är istället de som verkligen bryr sig, för de är faktiskt i majoritet. Och de syns framför allt inte i media.

företagare

Det är något fel med bilden på företagande och vinst. Det är uppenbarligen fult i Sverige att jobba sig till rikedom, medan det går alldeles utmärkt att vinna rikedom på lotto eller trav. Så länge turen, och inte hårt arbete, gör dig rik är det okej. Det är ledsamt att den här bilden finns, för den är så handikappande för människor som verkligen vill bedriva en verksamhet som både är bra och som genererar vinster, men det är uppenbarligen inte något som är okej. Faktum är att många privatskolor är väldigt bra, och det glöms lätt bort, men det måste framhävas, för det är där som förändring, modernitet och anpassning finns.

En klok människa behöver sunda vanor

Det pratas mycket i tid och otid om hur viktigt det är att vi ger våra barn det de behöver i form av näring. Jag är den förste att hålla med. Jag ser nämligen direkt på en person om vederbörande håller en bra kosthållning eller inte, och det är framför allt som mest tydligt inom skolan. Elever som är trötta, hyperaktiva eller bara okoncentrerade har ofta väldigt dåliga matvanor, som innehåller mycket socker. Det är därför viktigt att speciellt dessa barn får i sig det de behöver för att orka gå i skolan och lära sig, för när man ser objektivt på det är det en ynnest för barnen att få gå i skolan och lära sig. Det är inte alla som har rätt eller möjlighet till det.

matvanor

Därför måste man tidigt i livet skapa vanorna och ge barnen förutsättningarna för att tackla skolsituationen på rätt sätt. På ett sätt som gör att de lär sig på ett bra sätt, hänger med och kan prestera, något som vi alla föräldrar hoppas på och närmast förväntar oss. Är det så att det är svårt att hitta på bra, näringsrika alternativ så finns det hjälp att få, på många håll, för den som är intresserad. Halsolinjen.nu är exempelvis ett sådant företag som ser till att vi människor kan få goda matvanor som gör oss till starkare och piggare individer i vardagen.

Visst är det så att det inte går helt och hållet att styra barnens kost. Men vi måste visa dem att det finns bra alternativ och samtidigt påtala de positiva effekterna av dem. Det gäller också att vara tydlig, och ibland hård, för att informationen ska gå in i deras hjärnor, tills dess att vi faktiskt kan se resultat av ansträngningarna.

Den skeva bilden

Det är väldigt lätt att kritisera sådant som man är rädd för. Det är väldigt lätt att också hitta argumenten för att göra sin kritik giltig. Problemen med det är att det ofta finns motargument, till och med argument som är starkare än de man själv har, men på grund av rädsla vill man inte kännas vid dem och försöker bortförklara dem. Precis så är det med människor som kritiserar det privata alternativet i välfärden, många av dem har inte ens erfarenhet av hur det är på en sådan skola eller på en sådan vårdcentral, utan följer enbart medias rapportering om de riktiga asen i branschen.

För det är något vi måste vara medvetna om. Det finns as i alla branscher, såväl inom det privata som inom det offentliga. Problemet med det offentliga är att de inte ställs till svars på samma sätt som en privat aktör gör, eftersom det av någon märklig anledning sätt större tilltro till människor som arbetar i en i grunden politiskt styrd verksamhet. Men bara för det så betyder det inte att det offentliga är bättre, snarare är det som att det privata MÅSTE vara bättre än det offentliga, eftersom att det är intäkter, och inte skatter, som finansierar deras verksamhet, och då måste man ha bra kvalité för att locka kunder.

Välkommen till bloggen!

Ni ska känna er väldigt varmt välkomna in i min gemenskap här på Apageskolan! Det här är en blogg som kommer att fokusera på det privata skolalternativet, eftersom att kritiken mot den formen av etablissemang har varit massiv, och ofta fått stå oemotsagt. Det är viktigt att vi som verkar inom det privata skolväsendet också får höras, och framför allt visa att vi inte är skurkarna i dramat. Vi vill inte barn ont och vi ställer oss heller inte bakom de sätt som vissa andra skolor väljer att bedriva sin verksamhet. Vi tror på att det går att få världens bästa skola, med vinst i både kunskap och ekonomi, genom det privata.

Bloggen kommer till stora delar handla om just detta, att ge en annan bild av hur en privatskola ser ut. Den kommer till viss del också handla om mig som står bakom bloggen. Anledningen till det är att det är en i grund och botten privat blogg, men också för att kunna ge er läsare en bild av vem jag är som förespråkar det privata alternativet. Jag vill visa att jag inte är någon rik människa som har en skev bild av verkligheten. Jag är precis som ni, som jobbar 8-17 och bryr mig mest om mina barns välgång.