Den skeva bilden

Det är väldigt lätt att kritisera sådant som man är rädd för. Det är väldigt lätt att också hitta argumenten för att göra sin kritik giltig. Problemen med det är att det ofta finns motargument, till och med argument som är starkare än de man själv har, men på grund av rädsla vill man inte kännas vid dem och försöker bortförklara dem. Precis så är det med människor som kritiserar det privata alternativet i välfärden, många av dem har inte ens erfarenhet av hur det är på en sådan skola eller på en sådan vårdcentral, utan följer enbart medias rapportering om de riktiga asen i branschen.

För det är något vi måste vara medvetna om. Det finns as i alla branscher, såväl inom det privata som inom det offentliga. Problemet med det offentliga är att de inte ställs till svars på samma sätt som en privat aktör gör, eftersom det av någon märklig anledning sätt större tilltro till människor som arbetar i en i grunden politiskt styrd verksamhet. Men bara för det så betyder det inte att det offentliga är bättre, snarare är det som att det privata MÅSTE vara bättre än det offentliga, eftersom att det är intäkter, och inte skatter, som finansierar deras verksamhet, och då måste man ha bra kvalité för att locka kunder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *